Manja slova Veća slova RSSPitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

PREDSJEDNIK VLADE CRNE GORE

Duško Marković
Telefon: +382 20 242 530 
Fax: +382 20 242 329
E-mail: vanja.janjusevic@gsv.gov.me
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 PodgoricaPOTPREDSJEDNIK VLADE ZA EKONOMSKU POLITIKU I FINANSIJSKI SISTEM

Milutin Simović
Telefon: +382 20 482 828
Fax: +382 20 482 926
E-mail: ivona.jovanovic@gsv.gov.me
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica

POTPREDSJEDNIK VLADE ZA POLITIČKI SISTEM, UNUTRAŠNJU I VANJSKU POLITIKU

Zoran Pažin
Telefon: +382 20 482 855
Fax: +382 20 482 923
E-mail: aleeksandra.pavicevic@gsv.gov.me
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica

POTPREDSJEDNIK VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ
Rafet Husović
Telefon: +382 20 482 901, +382 20 482 902  
Fax: +382 20 482 929
E-mail: alma.feratovic@gsv.gov.me
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 PodgoricaGENERALNI SEKRETAR VLADE

Nataša Pešić
Telefon: +382 20 482 814
Fax: +382 20 224 138
E-mail: natasa.pesic@gsv.gov.me
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 PodgoricaMINISTARSTVO PRAVDE

Telefon: +382 20 407 501
Fax: +382 20 407 515
E-mail: kabinet@mpa.gov.me
Adresa: Vuka Karadžića 3, 81000 Podgorica

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Telefon: +382 20 241 590
Fax: +382 20 246 779
E-mail: kabinet@mup.gov.me
Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22, 81000 Podgorica

MINISTARSTVO ODBRANE

Telefon: +382 20 483 561
Fax: +382 20 224 702
E-mail: kabinet@mod.gov.me
Adresa: Jovana Tomaševića 29, 81000 Podgorica

MINISTARSTVO FINANSIJA

Telefon: +382 20 242 835
Fax: +382 20 224 450 
E-mail: mf@mif.gov.me
Adresa: Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Telefon: +382 20 416 301
Fax: +382 20 224 670
E-mail: kabinet@mfa.gov.me 
Adresa: Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Telefon: +382 20 482 131, +382 20 241 412
Fax: +382 20 241 790
E-mail: kabinet@mju.gov.me
Adresa: Rimski trg 45, 81000 Podgorica

MINISTARSTVO PROSVJETE

Telefon: +382 20 410 100
Fax: +382 20 410 101
E.mail: mps@mps.gov.me
Adresa: Vaka Đurovića bb, 81000 Podgorica

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Telefon: +382 78 113 127, +382 20 482 133
Fax: +382 78 113 128
E-mail: kabinet@mzd.gov.me
Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica 

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

Telefon: +382 20 234 179
Fax: +382 20 234 331
E-mail: kabinet@msp.gov.me
Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica

MINISTARSTVO EKONOMIJE

Telefon: +382 20 482 255, +382 20 234 124
Fax: +382 20 234 027
E-mail: mia.zivkovic@mek.gov.me
Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

Telefon: +382 20 482 105
Fax: +382 20 482 109 
E-mail: kabinet@mpr.gov.me
Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Telefon: +382 20 446 200, +382 20 446 339
Fax: +382 20 446 215
E-mail: milena.mijajlovic@mrt.gov.me
Adresa: IV Proleterska 19, 81000 Podgorica

MINISTARSTVO NAUKE

Telefon: +382 20 482 145, +382 20 234 116
Fax: +382 20 234 168
E-mail: kabinet@mna.gov.me
Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica

MINISTARSTVO KULTURE

Telefon: +382 41 232 571
Fax: +382 41 232 572
E-mail: kabinet.kultura@mku.gov.me
Adresa: Njegoševa bb, Cetinje

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA

Telefon: +382 20 482 148
Fax: +382 20 234 227
E-mail: kabinet@mrs.gov.me
Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Telefon: + 382 20 482 129
Fax: + 382 20 234 198
E-mail: kabinet@mmp.gov.me
Adresa: Rimski trg bb, 81000 Podgorica

MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH

Telefon: +382 20 684 900
E-mail: ms@ms.gov.me
Adresa: Svetlane Kane Radević 3, 81000 Podgorica 

MINISTAR BEZ PORTFELJA

Marija Vučinović 
Telefon: +382 20 482 821
Fax: +382 20 482 804 
E-mail: zeljka.kovacevic@gsv.gov.me
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 PodgoricaSLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Telefon: +382 20 482 848
E-mail: pr@gov.me
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica

KANCELARIJA ZA KOMUNIKACIJU SA GRAĐANIMA

Tel: +382 20 482 876
Fax: +382 20 482 939
E-mail: kancelarijazagradjane@gsv.gov.me
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Tel: +382 20 481 301
E-mail: aleksandar.drljevic@gsv.gov.me
Adresa: Bulevar revolucije 15, 81000 Podgorica