Мања слова Већа слова РСС

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

Саопштење о одлукама Владе донијетим 12. новембра 2020. године без одржавања сједнице

Датум објаве 19.11.2020 18:43 | Аутор СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу


Влада Црне Горе је у четвртак, 12. новембра 2020. године, без одржавања сједнице, а на основу прибављене сагласности већине чланова Владе, донијела Уредбу о начину управљања и другим питањима од значаја за функционисање јединственог система за електронску размјену података којом се прописују начин управљања јединственим системом за електронску размјену података и друга питања од значаја за функционисање тог система.

Усвојена је Информација о закључивању Протокола између Министарства унутрашњих послова Црне Горе и Центра за интегритет у сектору одбране Норвешке о сарадњи у области изградње интегритета у сектору безбједности и одбране и прихватила Протокол којим су дефинисани предмет, циљеви, начин пружања подршке, надлежности и одговорности страна, као и праћење реализације Пројекта.

Основни циљ пројекта је пружање подршке Министарству унутрашњих послова у изградњи капацитета и јачању интегритета у сектору безбједности. Од почетка имплементације, фокус пројекта је био на пружању доприноса за стварање бољег оквира интегритета кроз смањење ризика од корупције у органима државне управе надлежним за послове безбједности и одбране.

Влада је усвојила Информацију о Финансијском споразуму између Европске комисије, Босне и Херцеговине и Црне Горе за 2019. годину, у оквиру ИПА ИИ Програма прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – Црна Гора 2014-2020 и Информацију о Финансијском споразуму између Европске комисије, Републике Србије и Црне Горе за 2019. годину, у оквиру ИПА ИИ Програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора 2014- 2020.

Програми прекограничне сарадње са БиХ обухватају 14 општина у Црној Гори, 10 у Србији и 56 у Босни и Херцеговини и односе се на подстицање запошљавања, мобилности радне снаге и социјалне и културне инклузије, заштиту животне средине, подстицање прилагођавања климатским промјенама и њиховог ублажавања, превенцију и управљање ризицима и промоцију туризма и културне и природне баштине.

Укупни процијењени трошкови програма су 1.411.764 еура. Максимални допринос ЕУ је одређен на 1.200.000 еура.

Усвојена је Информација о имплементацији Пројекта „Изградња Затвора за сјеверну регију Црне Горе у Мојковцу“. У Информацији је наведено да је укупна апроксимативна вриједност пројекта 16.200.000 еура и да ће се пројекат финансирати средствима кредита Банке за развој Савјета Европе (ЦЕБ) у износи од 15.000.000 еура и грант средствима Инвестиционог оквира Западног Балкана (WБИФ) у износу 1.200.000 еура.

Влада је размотрила Предлог за давање сагласности за суфинансирање спортских клубова из И категорије спортова који се налазе на програму Олимпијских игара који је доставило Министарство спорта и младих дала сагласност за суфинансирање сљедећих спортских клубова из И категорије спортова који се налазе на програму Олимпијских игара: ФК „Сутјеска-Никшић”, Никшић, ФК „Брезница“, Пљевља; КК „Морнар“, Бар; ЖКК „Будућност - Подгорица“, Подгорица; ВПК „Приморац“, Котор; ПВК „Јадран“, Херцег Нови; РК „Ловћен“, Цетиње; ЖРК „Будућност“, Подгорица; ОК „Јединство Франца“, Бијело Поље; ЖОК „Лука Бар“, Бар, ЏК „Академик“, Никшић и ЏК „Ибар“, Рожаје.

Размотрен је Захтјев Исламске заједнице у Црној Гори за додјелу финансијске помоћи. Влада је на предлог Министарства за људска и мањинска права издвојила 70.000 еура на име тражене помоћи за набавку неопходних дезинфекционих средстава и опреме за укоп од ЦОВИД-а у складу са исламском традицијом; обнову радио опреме и оспособљавања техничке инфраструктуре неопходне за успостављање и одржавање радио фрекфенције Радија Фатих – радија Исламске заједнице у Црној Гори, финализирања инфраструктуралних радова и опремања ентеријера објекта „Омладински центар“ у Старој Вароши, као и канцеларијског дијела објекта у којем ће бити смјештен кабинет Реиса Исламске заједнице и администрације Мешихата и завршавање грађевинских радова и опремање објекта у комплексу Средње школе – Медреса „Мехмед Фатих“ намијењеног једним дијелом за медицински стационар са амбулантом за ученике медресе, а у циљу превенције ширења заразних болести с обзиром да се ради о интернатској школи.

Размотрен је Предлог за преусмјерење средстава с потрошачке јединице Текућа буџетска резерва на потрошачку јединицу Управа за имовину. У циљу измирења преузетих обавеза по основу трошкова закупа објеката за потребе смјештаја државних органа, издатака по основу а нгажовања лица по основу уговора о дјелу, издатака за опрему и издатака за инвестиционо одржавање објеката у државном власништву а за потребе државних органа преусмјерено је Управи за имовину 1.100.000 еура из Текуће буџетске резерве.

У оквиру кадровских питања дата је сагласност да се за главног инспектора за жељезнички саобраћај у Директорату за жељезнички саобраћај у Министарству саобраћаја и поморства, постави Веселин Мандић.

За генералног директора Директората за међународну сарадњу у Министарству правде, постављен је Огњен Митровић, досадашњи в.д. генералног директора овог директората.

На дужност генералног директора Директората за образовање припадника мањинских народа и других мањинских националних заједница у Министарству просвјете, постављен је Марасх Дукај, досадашњи генерални директор овог директората.

Донијета су рјешења којима су на лични захтјев престали мандати секретарâ Министарства просвјете Омера Мехмедовића и Министарства саобраћаја и поморства Адиса Пепића.

Такође на лични захтјев престали су мандати Ешефа Хусића, генералног директора Директората за климатске промјене и медитеранске послове у Министарству одрживог развоја и туризма, Аријани Николић Вучинић генералне директорице Директората за предшколско, основно и инклузивно образовање и васпитање у Министарству просвјете и Вељка Томића генералног директора Директората за опште средње образовање, стручно образовање и образовање одраслих у Министарству просвјете.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ