Мања слова Већа слова РСС

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника/це за члана/ицу Националног савјета за борбу против корупције на високом нивоу

Датум објаве 11.01.2021 10:43 | Аутор КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу Доwнлоад Доwнлоад


У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (,,Сл. лист ЦГ”, број 41/18), а у вези с Одлуком о Националном савјету за борбу против корупције на високом нивоу („Сл. лист ЦГ“, бр. 125/20), Кабинет потпредсједника Владе Црне Горе објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
невладиним организацијама за предлагање
представника/це за члана/ицу Националног савјета за борбу против корупције на високом нивоу

Кабинет потпредсједника Владе Црне Горе позива невладине организације да доставе предлоге за избор представника/це у састав Националног савјета за борбу против корупције на високом нивоу.

За члана/ицу Националног савјета за борбу против корупције на високом нивоу невладина организација може да предложи само једног представника.

Задаци Савјета су да:

• утврђује план и динамику прикупљања информација које су у вези са предметима из области борбе против корупције на високом нивоу и у ту сврху остварује сарадњу са органима надлежним за вођење тих предмета;
• сачињава преглед досадашњег тока вођених истрага о предметима из области борбе против корупције на високом нивоу, на основу добијених информација у вези са тим предметима; 
• припрема мишљење о дјелотворном начину на који би се вођење истраге о предметима из области борбе против корупције на високом нивоу могло унаприједити и у ту сврху предлаже конкретне мјере за унапрјеђење стања; 
• прати и синхронизује активности државних органа у спровођењу борбе против корупције на високом нивоу;
• остварује комуникацију с међународним институцијама, међународним организацијама и представницима дипломатског кора у циљу прикупљања свих неопходних информација ради несметаног дјеловања Савјета;
• тражи податке, објашњења и извјештаје од државних органа у вези са питањима која се односе на превенцију и сузбијање корупције на високом нивоу;
• утврђује приоритете и предлаже активности у реализацији пројеката који се односе на борбу против корупције на високом нивоу; 
• врши и друге послове у складу са законом.

Критеријуми које треба да испуњава представник/ца невладине организације у радном тијелу:

• да има пребивалиште у Црној Гори;
• да има искуство у оквиру рада на пољима антикорупције и владавине права; 
• да има искуство у области на коју се односи питање које сагледава радно тијело;
• да није члан органа политичке партије, јавни функционер, односно, државни службеник.

Предлагање представника/це невладине организације врши се на Обрасцу 2 прописаном Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија, који се може преузети овдје.

Документација која се доставља уз предлог представника/це невладине организације у радном тијелу:

• доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија);
• фотокопија статута невладине организације;
• доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;
• доказ да је невладина организација предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
• изјава лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
• фотокопија личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет представника невладине организације у радном тијелу;
• биографија представника невладине организације у радном тијелу;
• доказ о искуству представника невладине организација у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ);
• изјава представника невладине организације у радном тијелу да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;
• изјава представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у радном тијелу.

Рок за подношење приједлога представника/ца невладиних организација је десет дана од дана објављивања овог позива на интернет страници Владе и порталу е-управе.

Документација по јавном позиву доставља се Кабинету потпредсједника Владе Црне Горе, у Влади Црне Горе:

Кабинет потпредсједника Владе Црне Горе
Карађорђева бб, 81000 Подгорица
са напоменом: Предлагање кандидата/кандидаткиње за члана/ицу Националног савјета за борбу против корупције на високом нивоу”

Предлог кандидата/кандидаткиње за члана/ицу Националног савјета за борбу против корупције на високом нивоу биће разматран само уколико је достављен уз сву потребну документацију и у назначеном року.

Кабинету потпредсједника Владе Црне Горе ће, у року од седам дана од истека рока за достављање приједлога кандидата/кандидаткиња, на својој интернет страници објавити листу кандидата/кандидаткиња који су предложени за чланове/ице Националног савјета за борбу против корупције на високом нивоу, са називима невладиних организација које су их предложиле.

На основу резултата јавног позива, Кабинет потпредсједника Владе Црне Горе ће укључити два представника невладиних организација у састав Националног савјета за борбу против корупције на високом нивоу.

Евентуална питања око поступка предлагања кандидата/кандидаткиње за члана/ицу Националног савјета за борбу против корупције на високом нивоу могу се доставити на електронску адресу потпредсједник@гов.ме

КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ