Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje o odlukama Vlade donijetim bez održavanja sjednice 11. i 12. marta 2021. godine

Datum objave 18.03.2021 19:03 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 18. marta 2021. godine usvojila zapisnike o odlukama donijetim, na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore, bez održavanja sjednice 11. i 12. marta 2021. godine.

U skladu sa organizacionim promjenama u državnoj upravi, Vlada je 11. marta 2021. godine donijela više rješenja o kadrovskim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Vlada je 12. marta 2021. godine usvojila Revidirane smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period 2021-2023. godine. Tim povodom zadužene su sve potrošačke jedinice prvog nivoa budžeta da, sa potrošačkim jedinicama nad kojima vrše nadzor, na osnovu revidiranih limita potrošnje, zahtjeve za dodjelu budžetskih sredstava za 2021. godinu dostave Ministarstvu finansija i socijalnog staranja putem informacionog sistema za budžetsko planiranje najkasnije do 17. marta 2021. godine.

Takođe, Vlada je donijela i Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za katastar i državnu imovinu, do imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE