Мања слова Већа слова РСС

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

Мјере у циљу сузбијања пандемије ЦОВИД-19 за период 30.04. – 07.05.2021.

Мјере у циљу сузбијања пандемије ЦОВИД-19 за период 30.04. – 07.05.2021.
Датум објаве 29.04.2021 15:45 | Аутор Министарство здравља | Извор: Министарство здравља

Испис Штампај страницу Доwнлоад Доwнлоад


КАТЕГОРИЈА

МЈЕРА

БЛИЖЕ ОБЈАШЊЕЊЕ

 

Личне/опште мјере

 

 

 

Обавезно правилно ношење маске и држање физичке дистанце на отвореном и затвореном простору


Обавеза медија је да обезбиједе ношење заштитне маске на лицу која покрива нос и уста запослених и лица која учествују у емитовању програма, укључујући и лица која гостују у медијским емисијама;

 

 

Правилно ношење заштитне маске подразумијева ношење маске тако да покрива нос и уста.

Физичка дистанца подразумијева одржавање размака од најмање два метра међу лицима која нису чланови истог домаћинства.

 

Забрањен излазак из објекта становања од 00:00-05:00 часова наредног дана

 

 

Изузеци мјере

Дозвољен је излазак из објекта становања од поноћи 1. маја до 5 часова 2. маја 2021. године, уз поштовање прописаних мјера.

Дозвољен је излазак из објекта становања у термину од 00:00-05:00 часова наредног дана за сво вријеме трајања наредбе следећим лицима:

 • Лица која обављају редовне радне задатке и пружају услуге од јавног интереса, а незамјенљив су услов живота и рада грађана (ватрогасне службе, комуналне службе, ветеринарска дјелатност и сл.), уз потврду коју издаје послодавац и рјешење, односно уговор о раду;
 • Запосленим у инспекцијским органима, Управи полиције (у даљем тексту: Полиција), Војсци Црне Горе (у даљем тексту: Војска) и службама безбједности, запослене у здравству и медијима, уз потврду коју издаје послодавац, као и лица која гостују у медијским емисијама, уз позив медија у којима гостују;
 • Лицима задуженим за његују других лица која усљед болести, стања или посљедица повреде нијесу способна да самостално обављају свакодневне животне активности.

Уколико су лица у међусобном сродству, потребно је посједовати потврду коју издаје изабрани доктор за лице коме је потребна њега и извод из одговарајућег матичног регистра грађана. У колико лица нијесу у међусобном сродству потребно је посједовати Уговор о њези или Уговор о издржавању лица којима је потреба њега. На основу ових докумената може се утврдити међусобни правни однос.

 • Лицима која су запослена код страних дипломатско-конзуларних представништава;
 • Дјеци са поремећајима из аутистичног спектра и лицима која користе инвалидска колица- Ова лица могу бити ван објекта становања највише 60 минута уз пратњу једног лица;
 • Лица која имају у свом домаћинству кућне љубимце могу их изводити ван објекта становања највише 60 минута.

Образац потврде, коју послодавац издаје запосленим лицима за које постоји потреба кретања у неведеном термину забране, можете преузети са ове интернет адресе: хттп://www.мзд.гов.ме/РесоурцеМанагер/ФилеДоwнлоад.аспx?рИд=420990&рТyпе=2

 

 

Кретање и јавна окупљања

 

 

 

 

Забрањена масовна/социјална окупљања

 

 

Забрањено је окупљање становништва у затвореним и на отвореним јавним мјестима.

 • Забрањена су јавна окупљања, јавне приредбе, спортски, политички, културно-умјетнички и приватни скупови, свадбе, као и друге манифестације осим стручних, научних, радних и службених активности, уз поштовање прописаних мјера;

Изузетак

Дјелатности у области културе које подразумијевају истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) дозвољене, уз поштовање Препорука за биоскопе и Препорука за културне манифестације које је израдио Институт за јавно здравље Црне Горе и које су доступне на интернет адреси: хттпс://www.ијзцг.ме/ме/савјети/цовид-19

 

 

Забрањено окупљање у објектима становања

 

 

 • Забрањено је окупљање у објектима становања лицима која нијесу чланови заједничког породичног домаћинства. Изузетак се односи на лица задужена за његују лица која усљед болести, стања или посљедица повреде нијесу способна да самостално обављају свакодневне животне активности. У колико су лица у међусобном сродству потребно је посједовати потврду коју издаје изабрани доктор за лице коме је потрена њега и извод из одговарајућег матичног регистра грађана. У колико лица нијесу у међусобном сродству потребно је посједовати Уговор о њези или Уговор о издржавању лица. На основу ових докумената може се утврдити међусобно сроство или правни однос.

Ова мјера се не односи ни на лица која дјелују у случају хитних радова у објекту становања (струја, вода и сл.).


 

Забрањене посјете

 

 • Забрањене су посјете лицима која се налазе на болничком лијечењу у здравственим установама и лицима која су смјештена у установама социјалне и дјечје заштите;
 • Забрањене су посјете притвореним лицима и лицима која се налазе на издржавању казне затвора у Управи за извршење кривичних санкција.
Изузетак:
 • Дозвољене су посјете адвокатима и судским вјештацима по одлуци суда и члановима уже породице уз поштовање препорука Института;
 • Дозвољене су посјете брачног друга и дјеце притвореним лицима и лицима која се налазе на издржавању казне затвора у Управи за извршење кривичних санкција у посебним просторијама уз посједовање негативног резултата ПЦР теста не старијег од 72 сата

 

Забрањено окупљање у групи више од два пунољетна лица на отвореном простору

 

 • Забрањено је присуство и задржавање више од два пунољетна лица на отвореном јавном мјесту (тротоари, тргови, улице, шеталишта, плаже и сл.)
 • Ова мјера се не односи на лица која обављају своје редовне радне задатке на основу потврде коју издаје послодавац, уз уз рјешење, односно уговор о раду и за чланове истог домаћинства.

 

Вјерске заједнице су обавезне да активности прилагоде актуелној епидемиолошкој ситуацији

 

 • Вјерске обреде уз присуство вјерника, у вјерском објекту, обављати уз обезбјеђивање најмање 10м2 простора по особи;
 • Вјерске обреде уз присуство вјерника на отвореном обављати уз обезбјеђивање најмање 4м2 по особи. Обавезно је придржавање мјера које се односе на правилно ношење маске и одржавање дистанце од два метра. Забрањено је адржавање дуже од 30 минута.
 • Вјерске заједнице су обавезне да одреде једно или више лица која ће вршити контолу, приликом одржавања вјерских обреда. Наиме, та лица ће контролисати да ли особе приликом уласка и боравка у вјерским објектима носе заштитне маске и поштују мјеру минималне физичке дистанце.
 • На уласку/изласку из вјерских објекта потребно је обезбиједити средства за дезинфекцију руку и јасно истакнути обавјештење о броју особа које истовремено могу бити у вјерском објекту. Такође истакнути обавјештења о обавезном ношењу маске, уз неопходну физичку дистанцу од најмање 2м.
 • Забрањено је додиривање или било какав физички контакт са предметима од заједничке употребе.
 • Вјерске заједнице су обавезне да активности, кад год је то могуће, преносе путем радио или ТВ програма, или на други начин, који ће омогућити вјерницима да присуствују вјерским активностима без одласка у вјерске објекте.

 

Сахране прилагодити актуелној епидемиолошкој ситуацији

 

 • Сахране умрлих лица обављају се искључиво у ужем кругу породице уз забрану примања саучешћа.

Дозвољено је присуство највише 10 особа уз обавезно придржавање мјера правилног ношења маске.

 

 

Привредна друштва и предузетници

 

 

 

- Рад привредних друштва и предузетника који се баве трговином прехрамбених производа (маркети, супермаркети, хипермаркети) организовати у термину од 07:00 - 22:00;

 

 

- Рад привредних друштва и предузетника који се баве трговином непрехрамбених производа и пружања услуга (тржни центри, продавнице обуће и одјеће, козметички, фризерски салони, кладионице и сл.) организовати у термину од 07:00-22:00;

 

- У складу са површином објекта и броја корисника итих,обезбиједити једно или више лица која ће контролисати поштовање мјера –одговорна лица

 

 • Привредна друштва и предузетници који се баве трговином на мало (маркети, супермаркети, хипермаркети, тржни центри, штандови/тезге и сл.), укључујући и зелене пијаце, као и државни органи, органи државне управе, органи управе, органи локалне самоуправе, јавне установе и други субјекти који врше јавна овлашћења, банке, поште и друга правна лица, која непосредно пружају услуге грађанима у шалтер салама, обавезна су да одреде једно или више лица која ће бити одговорна за поштовање мјера ношења заштитне маске и држања физичке дистанце грађана, односно корисника услуга приликом уласка у ове објекте.
 • на улазу/излазу из објекта на видном мјесту истакну обавјештење о прописаним мјерама, са упутствима за њихову примјену,
 • обезбиједе/означе растојање од најмање два метра између потрошача/посјетилаца који се налазе испред објекта,
 • обезбиједе средства за дезинфекцију руку потрошача/посјетилаца на изу/излазу у објекта,
 • обезбиједе средства за дезинфекцију руку запослених, у складу са препорукама Института за јавно здравље Црне Горе
 • обезбиједе редовно одржавање хигијене и дезинфекцију заједничких просторија, у складу са препорукама Института,
 • обезбиједе обиљежена мјеста за хигијенско одлагање отпада;
 • Лица задужена за контролисање прописаних мјера морају бити јасно означена како би била јасно уочљива њихова улога и дужност наведена у овом ставу.
 • Такође, правна лица и предузетници дужни су да одреде лице које је одговорно за поштовање мјере ношења личне заштитне маске, изузев оних правних лица и предузетника који имају до троје запослених.
 • Одговорно лице је лице које је задужено за надзор над поштовањем мјера које се односе на ношење личне заштитне маске и физичке дистанце у објекту, а које ће носити јасну ознаку која упућује на његове радне задатке.
 • Забрањено је задржавање играча у/испред објеката приређиваца игара на срећу (кладионице и коцкарнице), уз поштовање прописаних мјера;

 

- Дозвољен је рад дјечијих играоницау периоду 07:00-20:00

 

 • Мјера којом се забрањује рад дјечих играоница, односи се на играонице које послују самостално или у оквиру тржних центара.

- Обезбиједити најмање 10мнето површине по купцу и ограничити број купаца у скаду са тим

 • Обавеза за све продавнице и трговине односе се на ограничавање броја купаца који истовремено могу боравити у њиховом простору, односно за сваког купца мора бити осигурано најмање 10 м² нето површине уз обавезу поштовања међусобне физичке удаљености од најмање два метра;
 • Потребно је на улазу у објекат јасно истакнти обавјештење о највећем броју купаца који истовремено може бити у продавници.
 • Обавеза за све продавнице, трговине и трговачке центре јесте да за вријеме очекиваног доласка већег броја купаца (снижења, предпразнични попусти, и сл.) предузму додатне мјере којима би се спријечило кршење епидемиолошких мјера у смислу истовременог боравка у објекту већег броја купаца од дозвољеног.

Нето површина подразумијева само продајни простор продавнице/трговине.

 

 

Угоститељски и туристички објекти

 

 

 

Забрањен је рад ноћних клубова / барова и дискотека

 

Рад осталих угоститељских објеката организовати у термину од 07:00 - 23:00


У угоститељским објектима није дозвољено коришћење музике у било ком смислу

 

Привредна друштва и предузетници који се баве трговином на мало, приређивачи игара на срећу и привредна друштва, друга правна лица и предузетници који обављају занатску - услужну и угоститељску дјелатност у угоститељским објектима (ресторани, кафане, кафетерије, хотелски ресторани и слични угоститељски објекти), осим за госте који су смјештени у хотелу, обавезни су да:

 • На улазу у објекат / излазу из објекта на видном мјесту истакну обавјештење о прописаним привременим мјерама превенције и сузбијања инфекције изазване ЦОВИД19, са упутствима за њихову примјену, као и контакт податке лица (име, презиме, број телефона и адреса електронске поште лица одговорног за поштовање и контролу прописаних мјера);

Лице одговорно за поштовање и контролу прописаних мјера у објекту је правно лице и не мора бити јасно означено.

 • Обезбиједе дезинфекцију руку на улазу/излазу из објекта;
 • Сви запослени и гости носе заштитне маске током боравка у угоститељском објекту (унутар објекта и на тераси/башти), осим током непосредног конзумирања пића, након чега се маска одмах враћа на лице, а током конзумирања хране маска се враћа на лице одмах након завршетка оброка;
 • Обезбиједе средства за дезинфекцију (гел за дезинфекцију или влажне алкохолне марамице) на свим столовима;
 • Унутар објекта столови морају бити одвојени прозирним плексиглас плочама /панелима или другим непрозирним материјалом погодним за дезинфекцију, висине 170 цм;
 • На тераси/башти угоститељског објекта размак између столова мора да буде најмање 2м;
 • За столом сједе највише четири госта унутар и на тераси/башти угоститељског објекта;
 • Организују припрему и издавање хране, хране по поруџби, без задржавања и конзумације испред објекта који послује храном. од 7:00 до 22:00 уз потврду послодавца и уз рјешење, односно уговор о раду;
 • Онемогуће услугу самоуслуживања, стајање и задржавање испред шанка и високих столова намјењених за стајање;
 • Обезбиједе редовно одржавање хигијене и дезинфекцију заједничких просторија, мобилијара, опреме и сл., у складу са препорукама Института за јавно здравље Црне Горе;
 • У угоститељском објекту (унутар објекта и на тераси/башти) обезбиједе обиљежена мјеста за хигијенско одлагање отпада;
 • забране извођење музичког програма уз учешће пјевача и музичара, осим на тераси/башти у периоду од 18 до 21 час;
 • забране емитовања музике коришћењем електроакустичне опреме (инструмената, појачала и звучника ДЈ журке и сл) као и емитовање музике/музичког програма преко уређаја за емитовање музике и акустичних и електроакустичних уређаја;
 • забране играње и плес.

 

Забрана издавања смјештајних јединица (викендице, станове и слично) за више од два лица, осим члановима заједничког породичног домаћинства

 
 
Ова забрана се не односи на издавање ових објеката за боравак једног или два лица, као и за чланове заједничког породичног домаћинства.
 
 

 

Здравство

 

 

 

Рад здравствених установа организовати уз поштовање посебних мјера

 

 

Стоматолошке здравствене установе су обавезне да организују рад на следећи начин:

 • да обезбједе систем обавезног заказивања пацијената;
 • да у исто вријеме у чекаоници може боравити само један пацијент на 10м² простора, уз поштовање физичке дистанце од најмање 2м између пацијената уз обавезно ношење заштитне маске;
 • да обезбиједе средства за дезинфекцију руку пацијената на уласку/изласку из ординације;
 • да сви запослени поштују процедуре рада и носе личну заштитну опрему, у складу са препорукама ИЈЗЦГ и препорукама Стоматолошке коморе Црне Горе.

Остале здравствене установе су обавезне да:

 • Обезбиједе да сви пацијенти током боравка у здравственој установи носе заштитне маске (под условом да ношење маске дозвољава клинично стање пацијента и да маска не компромитује респираторну функцију пацијента) и обезбиједи поштовање физичке дистанце од најмање 2м између пацијената;
 • На видном мјесту у здравственој установи истакну обавјештење о привременим мјерама превенције и сузбијања ЦОВИД-19 прописаним овом наредбом;
 • Обезбиједе средства за дезинфекцију руку пацијената на улазу/излазу из здравствене установе.

 

Образовање и култура

 

 

 

Рад установа образовања и културе организовати уз поштовање посебних мјера

 

 

 • Образовно-васпитни рад у јавним и приватним образовно-васпитним установама обавља се у складу са важећим препорукама Министарства просвјете, науке, културе и спорта;
 • Дјелатности у области културе које подразумијевају истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) могу да раде до 22.00 часова уз поштовање Препоруке за биоскопе и Препорука за културне манифестације које је израдио Институт за јавно здравље Црне Горе и које се могу преузети на интернет адреси: хттпс://www.ијзцг.ме/ме/савјети/цовид-19

 

Саобраћај и путовања

 

 

 

Забрањен путнички међуградски саобраћај од петка 23:00 до понедељка у 05:00 часова


 
 
Посебне мјере у саобраћају и путовањима

 

 

осим за:
 • моторна возила којима се врше дјелатности битне за промет робе, снабдијевање и доставу љекова, хитну медицинску помоћ, комуналне дјелатности, снабдијевање горивом и електричном енергијом, превоз запослених (ако посједују потврду послодавца и уз рјешење односно уговор о раду),
 • превоз лица која су боравила ван мјеста боравка, односно пребивалишта, ради повратка у то мјесто, ако посједују возну карту за повратак у међународном линијском или авио саобраћају, транзитног превоза путника и ради путовања међународним редовним или линијским превозом или авио саобраћајем,
 • лица која његују лица која усљед болести, стања или посљедица повреде нијесу способна да самостално обављају свакодневне животне активности, што се доказује потврдом коју издаје изабрани доктор ових лица и изводом из одговарајућег матичног регистра грађана којим се доказује међусобно сродство или уговором о њези или издржавању којим се доказује међусобни правни однос ових лица,
 • превоз родитеља и дјеце ради одржавања личних односа са родитељем са којим не живе, у складу са судском одлуком или рјешењем надлежног центра за социјални рад.
 • Лица која обављају редовне радне задатке и пружају услуге од јавног интереса, а незамјенљив су услов живота и рада грађана (ватрогасне службе, комуналне службе, ветеринарска дјелатност и сл.), уз потврду коју издаје послодавац и рјешење, односно уговор о раду;
 • запослене у инспекцијским органима, Управи полиције (у даљем тексту: Полиција), Војсци Црне Горе (у даљем тексту: Војска) и службама безбједности, запослене у здравству и медијима, уз потврду коју издаје послодавац, као и лица која гостују у медијским емисијама, уз позив медија у којима гостују.
Образац потврде коју послодавац издаје запосленим за којег постоји потреба кретања у термину забране можете преузети са ове интернет адресе:
хттп://www.мзд.гов.ме/РесоурцеМанагер/ФилеДоwнлоад.аспx?рИд=420990&рТyпе=2

 • Превоз путника у јавном превозу (аутобусом или комби превозом), путника у друмском саобраћају (међуградском, приградском, градском), жељезничком саобраћају и поморском саобраћају обавља се уз спровођење мјера превенције (ношење заштитних маски, дезинфекција руку на уласку/изласку из возила, без могућности стајања путника у возилу/пловилу);
 • Такси превоз - Превозник је обавезан да обезбиједи да путници и возач носе заштитне маске. Возач има обавезу да након завршене вожње изврши дезинфекцију површина које најчешће додирују путници (кваке и унутрашњи дјелови врата и сједишта) средствима за дезинфекцију;
 • Забрањено је службено путовање у иностранство свим државним службеницима и намјештеницима запосленим у државним органима, органима државне управе, органима управе, и службеницима и намјештеницима запосленим у органима локалне самоуправе, осим у случајевима када је путовање од државног интереса, уз претходно добијену сагласност старјешине органа;
 • Забрањено је организовање свих ђачких и ученичких екскурзија, излета, едукативних скупова и сл. у земљи и иностранству.

   

  Улазак у Црну Гору

  Обавеза посједовања теста НЕ односи се на дјецу до навршене пете године живота.

   

   

  • Црногорски држављани који улазе у Црну Гору из Републике Србије, Републике Косова, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Републике Албаније Руске Федерације, Републике Бјелорусије, Украјине и Републике Сјеверне Македоније, као и држављани тих држава и странци који имају стални или привремени боравак или су у периоду од најмање 15 дана прије уласка у Црну Гору непрекидно боравили у тим државама, могу да улазе у Црну Гору, без посједовања теста на нови коронавирус (САРС-ЦоВ-2) или доказа да су најмање седам дана прије уласка у Црну Гору вакцинисани са другом дозом вакцине против новог коронавируса, уз поштовање здравствених мјера, у складу са здравственим упозорењем Института.
  • Здравствено упозорење доступно је на свим граничним прелазима у Црној Гори и објављује се на интернет страници Министарства здравља и Института за јавно здравље Црне Горе.
  • Црногорски држављани и странци, осим лица из Републике Србије, Републике Косово, Републике Хрватске, Босне и Херцеговине и Републике Албаније, Руске Федерације, Републике Бјелорусије, Украјине и Републике Сјеверне Македоније, могу да улазе у Црну Гору преко свих граничних прелаза уз негативан резултат ПЦР теста на нови коронавирус (САРС-ЦоВ-2), који је издат од регистроване лабораторије и није старији од 72 часа, уз позитиван резултат серолошког теста - антитијела класе ИгГ, који је издат од регистроване лабораторије и није старији од 30 дана или уз доказ да су најмање седам дана прије уласка у Црну Гору вакцинисани са другом дозом вакцине против новог коронавируса, који је издат од овлашћене здравствене установе.
  • Црногорски држављани и странци са сталним или привременим боравком у Црној Гори, који не посједују ПЦР тест на нови коронавирус (САРС-ЦоВ-2), позитиван резултат серолошког теста - антитијела класе ИгГ или доказ да су потпуно вакцинисани против новог коронавируса, могу да уђу у Црну Гору, уз одређивање мјере карантина или самоизолације у трајању од 14 дана, а самоизолација подразумијева боравак у породичном смјештају или другом објекту, уз праћење здравственог стања тог лица, као и свих чланова његовог заједничког породичног домаћинства од стране надлежне епидемиолошке службе, у складу са рјешењем санитарне инспекције.
   Улазак у Црну Гору - посебне категорије
   • У складу са препорукама Европске комисије из наведених критеријума изузимају се одређене категорија лица неопходних за нормално функционисање виталних сервиса и услуга и лица која представљају јасан економски интерес
   • Здравствене раднике, здравствене истраживаче и научне раднике;
   • Лица која врше или обезбјеђују транспорт путника и робе;
   • Дипломате акредитоване у Црној Гори, особље међународних организација, војно особље и раднике хуманитарне помоц́и у вршењу својих функција;
   • Одређене категорије путника у транзиту;
   • Лица којима је потребна међународна заштита или долазе у Црну Гору из других хуманитарних разлога (поштује се принцип забране протјеривања).
   • Страним поморцима у транзиту који се укрцавају или искрцавају у лукама Бар, Будва, Котор, Лука Кумбор-Портонови и Тиват (Гат И и Гат ИИ), као и странцима који управљају моторним возилима којима се обавља промет робе, уз посебне мјере здравственог надзора.
     

   Забрањује се улазак и излазак грађанима са територије општине Андријевица


    осим ради:
   • обављања редовних радних задатака, на основу потврде послодавца;
   • остваривања здравствене заштите, на основу медицинске документације;
   • његе лица која усљед болести, стања или посљедица повреде нијесу способна да самостално обављају свакодневне животне активности, што се доказује потврдом коју издаје изабрани доктор ових лица и изводом из одговарајућег матичног регистра грађана којим се доказује међусобно сродство ових лица или уговором о њези или издржавању којим се доказује међусобни правни однос ових лица;
   • путовања студената од мјеста пребивалишта до сједишта установе високог образовања, на основу потврде те установе, односно уредно попуњеног и овјереног индекса;
   • одржавања личних односа дјеце са родитељем са којим не живе, у складу са судском одлуком или рјешењем надлежног центра за социјални рад;
   • превоза пољопривредних произвођача уписаних у регистар пољопривредних газдинстава, уз рјешење органа државне управе надлеђжног за послове пољопривреде, односно органа управе надлежног за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове;
   • превоза власника пољопривредног земљишта и чланова његовог породичног домаћинства до мјеста у коме се земљиште налази, ради обраде и производње хране за сопствене потребе, уз лист непокретности/посједовни лист и потврду, коју треба попунити, преузети и одштампати са сајта Института. Контролу боравка на адреси датој у потврди врши орган управе надлежан за послове полиције;
   • превоза лица која посједују дозволу за спортско-рекреативни и привредни риболов, аквакултуру, односно дозволу за пловило, да се превезу до мјеста у коме треба да обаве риболови/или аквакултуру, односно у коме посједују дозволу за пловило.
   Образац Потврде за пољопривредне произвођаче можете преузети са ове интернет адресе:
     

    

    

    

   Гранични прелази

   Преко сљедећих граничних прелаза могућ је излазак путника из Црне Горе у термину 07:00-19:00 часова:

   • гранични прелаз Вуча на путном правцу Рожаје – Тутин;
   • гранични прелаз Метаљка на путном правцу Пљевља – Чајниче.

   Сви остали гранични прелази су отворени.

    

    

   Спорт и рекреација

    

    

    

   Поштовање посебних мјера у спорту и рекреацији

    

    

   Забрањено је присуство гледалаца на спортским догађајима.

   Дозвољен је рад скијалишта, под следећим условима:

   • одржавање физичке дистанце од 2м (приликом чекања у реду и сл.);
   • ношење маски или скијашких капа које прекривају нос и уста;
   • жичару је могуће користити тако да у једној скијашкој корпи буде једно лице;
   • дозвољено је да у шестосједима сједе двије особе под условом да сједе на најудаљенијим позицијама у корпи;
   • могуће је искористити максималан капацитет скијашке корпе само за чланове истог домаћинства.

   Привредна друштва и предузетници који пружају услуге у фитнес центрима и теретанама обавезни су да рад организују на начин да:

   • у објекту у исто вријеме може да борави само једно лице на 10м² слободног простора намијењеног за вјежбање (простор на којем се не налазе справе и машине за тренирање), уз обавезу поштовања међусобне удаљености од најмање 2м између корисника услуга;
   • обезбиједе средства за дезинфекцију руку корисника услуга на уласку/изласку из објекта;
   • запослени носе заштитну маску, осим приликом активног тренинга / вјежбања;
   • корисници услуга приликом промјене мјеста вјежбања и промјене справе на којој вјежбају обавезни су да одговарајућим средством за дезинфекцију дезинфикују површину и справу гдје су вјежбали;
   • забране вјежбање лица у групи – групних тренинга.
   • на улазу јасно дефинисати број особа које могу да бораве у објекту и одговорну особу за контолу поштовања прописаних мјера;
   • рад организују од 05.00 до 22.00 часова.

   Забрањено је одржавање тренинга спортиста (спортиста аматера и спортиста рекреативаца) и спортских такмичења и турнира спортиста у мањим затвореним спортским објектима (балони и друго), осим за професионалне спортисте, уз поштовање прописаних противепидемијских мјера.

   Бициклисти током индивидуалне вожње или заједничке вожње чланова истог породичног домаћинства нијесу обавезни да носе заштитне маске.

   Бициклисти у групи морају носити заштитне маске.

    

   Грађевинарство

   Поштовање посебних мјера у грађевинарству

    Обавеза правних и физичких лица која обављају грађевинске радове односно извођења појединих радова да организују рад на начин да:
   • Обезбиједе поштовање епидемиолошких мјера, посебно поштујући социјалну дистанцу између запослених и других мјера заштите и здравља на раду;
   • На видном мјесту на градилишту истакну обавјештење о прописаним привременим мјерама превенције и сузбијања новог коронавируса -ЦОВИД19;
   • Свим запосленим који обављају грађевинске радове на градилишту, током радног времена, забране напуштање градилишта ради набавке намирница и сл.;
   • Допремају храну запосленим који обављају грађевинске радове на градилишту;
   • Током организованог превоза запослених од и до градилишта (аутобус или комби) изврше распоред запослених на начин да се обезбиједи њихова физичка дистанца.

    

   ПОСЕБНЕ МЈЕРЕ У ОПШТИНИ  АНДРИЈЕВИЦА

   Привредна друштва и предузетници

   Забавне и рекреативне активности

   Рад комисија   Дозвољава се:
   - рад привредних друштва и предузетника који обављају угоститељску дјелатност у угоститељским објектима (ресторани, кафане, кафетерије и слични угоститељски објекти) на тераси/башти угоститељског објекта, уз могућност сједјења за столом највише два госта у периоду од 07:00-23:00,:
   - припремање и издавање хране, осим напитака (свих врста кафа и др.) по поруџби, без задржавања и конзумације испред објекта који послује храном, укључујући кетеринг, у периоду од 7 до 00:00 часа, уз потврду послодавца и рјешење, односно уговор о раду.

   Забрањује се:
   - рад дјечијих играоница
   - рад тржних центара, штандова/тезги и сл.
   - рад приређивача игара на срећу
   - рад привредних друштава и предузетника који пружају услуге у фитнес центрима и теретанама
   - организовање забавних и рекреативних активности за дјецу и одрасле на отвореним јавним мјестима (луна парк, панорамски точак и сл.).
   - рад аутомата (продаја хране, алкохолних и безалкохолних пића, свих врста кафа и других топлих и хладних напитака) који се налазе у оквиру бензинских станица, образовних и здравствених установа, државних органа, органа управе и органа јединица локалне самоуправе, на трговима и другим затвореним и отвореним јавним просторима;
   рад првостепених социјално-љекарских комисија у области социјалне и дјечје заштите у центрима за социјални рад до 7.маја 2021. године;
   Изабрани доктор да, на захтјев запосленог у складу са здравственим стањем и медицинском документацијом утврди привремену спријечност за рад до 30 дана (коју је утврдио изабрани тим или изабрани доктор) и привремену спријеченост за рад дуже од 30 дана (коју је утврдила надлежна љекарска комисија) продужи до 7.маја 2021. године.
   Права из социјалне и дјечје заштите која су утврђена на основу налаза, оцјене и мишљења првостепених социјално-љекарских комисија у области социјалне и дјечје заштите, корисници настављају да користе до почетка рада ових комисија, када ће се испитати основаност коришћења ових права.
   ПРЕПОРУКЕ:

   КАТЕГОРИЈА

   ПРЕПОРУКА

   БЛИЖЕ ОБЈАШЊЕЊЕ

    

   Привредна друштва и предузетници

    

    

   Рад на даљину

    

    

   Државним органима, органима државне управе, органима локалне самоуправе и локалне управе, привредним друштвима, јавним установама и другим правним лицима, предузетницима и физичким лицима која обављају одређену дјелатност, омогућити обављање послова од куће. Такође, омогућити и клизно радно вријеме или да се на друге начине смањи комуникација запослених. Ова мјера се односи на радна мјеста којима процес рада то дозвољава.
   Уједно, треба одредити радна мјеста чији послови се могу обављати од куће. Затим одредити лица која због здравственог стања и других околности не би смјела бити изложена ризику од оболијевања и дозволити им да обављају послове на тај начин. Прилагодити начин комуникације између запослених који врше послове од куће и лица која су на радним мјестима. Такође, прилагодити услове одржавања састанака који имају за циљ одржавање континуитета послова из оквира надлежности и дјелатности (телефонски, онлине и сл.)

    

   Личне/опште препоруке


   Препоруке за старије особе- пензионере

    

   Пријеподневне сате користити за набавку прехрамбених производа, трговину и друге активности које захтијевају боравак на јавним мјестима.

   Такође, видјети препоруке дате на линку Института за јавно здравље (хттпс://www.ијзцг.ме/ме/савјети/цовид-19)