Manja slova Veća slova RSSPitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

PREDSJEDNIK VLADE CRNE GORE

Predsjednik Vlade Crne Gore

POTPREDSJEDNIK VLADE CRNE GORE

Potpredsjednik Vlade

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

Generalni sekretar Vlade Crne Gore

MINISTARSTVA 

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo odbrane

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Ministarstvo vanjskih poslova

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ministarstvo kapitalnih investicija

ORGANI UPRAVE

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Uprava policije

Direkcija za zaštitu tajnih podataka

Uprava prihoda i carina

Uprava za katastar i državnu imovinu (nastala integrisanjem Uprave za nekretnine i Uprave za imovinu)

Uprava za statistiku 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima

Uprava za kadrove

Zavod za školstvo

Uprava za zaštitu kulturnih dobara

Državni arhiv

Uprava za sport i mlade

Zavod za metrologiju

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Uprava za šume

Uprava za vode

Uprava javnih radova

Agencija za zaštitu životne sredine

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama

Uprava za saobraćaj

Uprava za željeznice

Uprava za ugljovodonike

Uprava za inspekcijske poslove

Sektretarijat za zakonodavstvo