Мања слова Већа слова РСС

Најаве

11.05.2021

Министарка просвјете, науке, културе и спорта, проф. др Весна Братић у званичној посјети Србији

10.05.2021

Сјутра укидање наплатне рампе на путу Мељине - Петијевићи

10.05.2021

Ванредна конференција за медије потпредсједника Владе др Дритана Абазовића поводом мишљења ВК

07.05.2021

Конференција за медије поводом представљања нових епидемиолошких мјера

06.05.2021

ДОПУНА НАЈАВЕ: Конференција за медије након 23. сједнице Владе ЦГ у 14.30

06.05.2021

Министар вањских и европских послова Републике Хрватске боравиће сјутра у званичној посјети ЦГ

06.05.2021

У четвртак, 06. маја 23. сједница Владе ЦГ

05.05.2021

Мађарски министар вањских послова и трговине сјутра у званичној посјети Црној Гори

03.05.2021

Посјета комесара Вархељија ЦГ поводом прве испоруке Пфизер/БиоНТецх вакцина које финансира ЕУ

01.05.2021

Регионални директор СЗО за Европу у званичној посјети Црној Гори

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

Саопштење са 20. сједнице Владе Црне Горе

Саопштење са 20. сједнице Владе Црне Горе
Датум објаве 15.04.2021 17:30 | Аутор СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу


Влада Црне Горе је, на 20. сједници одржаној 15. априла 2021. године којом је предсједавао премијер проф. др Здравко Кривокапић, донијела Уредбу о измјенама и допуни Уредбе о организацији и начину рада државне управе. У циљу ефикаснијег спровођења политике у области прихода предложеним измјенама спојене су надлежности досадашње Управе прихода и Управе царина. Оцијењено је да ће новооснована Управа прихода и царина цјелисходније спроводити пореску и царинску политику. Међу предностима ове измјене, посебно су наглашене сљедеће: фискални ефекат (20 одсто мањи трошкови), синергетски ефекат – једна контролна јединица за пореске обавезе, игре на срећу и царине, те повећање ефикасности откривања царинских и пореских прекршаја. Такође, нови организациони модел омогућиће да се много лакше и ефикасније наплаћују одједном акцизе и порези које је имају многи производи, а за производе који имају улазни ПДВ плаћен на царини, али и продајни ПДВ у пореској, успоставиће се јасније линије одговорности за поступање.

Утврђен је Предлог амандмана на Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести. Предложеним амандманима се, ради ефикаснијег вршења инспекцијског надзора и разграничавања надлежности инспекцијских органа, прецизно дефинише отворени јавни простор. Извршено је и усаглашавање са уставним одређењем да се јемчи слобода мирног окупљања, а да се може привремено ограничити одлуком надлежног органа, у складу са законом. Такође, предвиђене су и мјере за спрјечавање ширења заразних болести у жељезничким превозним средствима намијењеним за превоз путника, као и на пловним објектима који обухватају све чамце, јахте, трајектне и путничке бродове и плутајуће објекте на којима се током цијеле године, а нарочито у току љетње сезоне обавља промет путника и ствари, а који плове у унутрашњим морским водама и територијалном мору Црне Горе.

Појава заразне болести ЦОВИД-19 захтијевала је, поред осталог, и прописивање надлежности Владе за доношење одлука које се не одражавају само на област јавног здравља. У том смислу, било је неопходно прецизирати улогу Владе у односу на улазак у Црну Гору из држава са неповољном епидемиолошком ситуацијом, забрану, односно ограничење рада привредних друштава и предузетника, као и обављање других дјелатности, које су од утицаја на привредни и економски амбијент државе. Предвиђено је да одређивање ових мјера Влада врши на предлог својег радног тијела.

У складу с устаљеном праксом да Црна Гора два пута годишње информише Европску комисију о активностима које реализује у оквиру претприступног процеса, Влада је усвојила Први прилог Извјештају Европске комисије о Црној Гори 2021. Овим документом Црна Гора информише Европску комисију о стању у области политичких и економских критеријума, односно о напретку у дијелу преузимања обавеза из чланства за 33 преговарачка поглавља, за период 1. јануар - 31. децембар 2020. Прилог који доставља Црна Гора представља значајну полазну основу Европске комисије приликом израде њеног годишњег Извјештаја за Црну Гору у којем се констатују остварени резултати и дају препоруке за даљи рад. Тим поводом Влада је оцијенила да је успјешна припрема документа показала висок ниво административних капацитета свих органа укључених у преговарачки процес у оквиру свих поглавља, као и да се реализација свих активности у оквиру процеса интеграције у ЕУ одвија планираном динамиком.

Донијета је Уредба о измјенама и допунама Уредбе о реализацији и поступку коришћења средстава из инструмента претприступне помоћи Европске уније (ИПАРД ИИ програм). Циљ Програма је да припреми црногорске пољопривреднике за улазак у ЕУ, на начин што ће средства из ИПА ИИ – област пољопривреде и руралног развоја искористити у што већој мјери, а што ће за ефекат имати унапређење квалитета производа, повећање обима производње, већу конкурентност и достизање ЕУ стандарда безбједности хране у примарном и прерађивачком сектору. У новембру 2020. године усвојен је предлог измјена ИПАРД ИИ програма којим су извршена одређена терминолошка усклађивања за већ постојеће мјере 1 и 3 (чија имплементација је у току), затим је извршена детаљна разрада Мјере 7 – „Диверзификација газдинства и развој пословања“ и измјена буџетске алокација Програма у односу на Мјеру 7. Почетком фебруара ове године Црна Гора је обавијештена да су предложене измјене Програма усвојене од стране Европске комисије, чиме су створени услови да се изврше измјене и допуне важеће Уредбе о мјерама ИПАРД ИИ програма, на начин што ће бити прописана нова мјера „Диверзификација газдинства и развој пословања“. Истовремено, овим предлогом извршене су измјене и допуне правно техничке природе које се односе на терминолошко усклађивање појединих појмова, услова и критеријума прописаних ИПАРД ИИ програмом.

Влада је донијела Одлуку о доношењу Просторно-урбанистичког плана општине Плав. Постојећи Просторно-урбанистички план општине Плава је рађен за период до 2020. године, са смјерницама за постплански период до 2025. године, и обухвата територију новоформиране општине Гусиње, чијим је одвајањем дошло до смањења територије општине Плав, због чега се и приступило поновној изради ПУП-а Плав. Основни концепт намјене простора дефинисан новим Просторно-урбанистичким планом је рационално коришћење земљишта, у складу са његовим природним погодностима, међусобни усклађени распоред површина погодних за развој пољпоривреде и шумарства, уређење насеља и изградњу објеката друштвених дјелатности, туристичких објеката и инфраструктуре, производних објеката, инфраструктурних и комуналних система и објеката.

Донијета је Одлука о измјени Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за транспорт путника и робе у ваздушном саобраћају „ТоМонтенегро“, којом је промијењено сједиште за обављање дјелатности Друштва.

Влада је донијела Одлуку о привременом ограничењу извоза одређених дрвних сортимената.

Због значајног одлива дрвних сортимента у облом стању до ког је дошло усљед недовољне контроле и евиденције извршавања уговора о коришћењу шума од 2010. до 2015. године, Влада је у претходном периоду била принуђена да, у складу са Законом о спољној трговини, уведе ограничење извоза у овој области. Констатовано је да су ефекти досадашње примјене очигледни и апсолутно су на фону тога да је заустављен извоз дрвне сировине, а да се значајно увећава извоз прерађеног дрвета, што су били и циљеви одлуке. Даљом примјеном Одлуке о привременом ограничењу извоза одређених дрвних сортимената спријечиће се несташица дрвних сортимената на домаћем тржишту, а привредна друштва ће имати стабилније пословање. Основна сировина ће се прерађивати у Црној Гори и извозиће се производи од дрвета са додатом вриједношћу, док ће грађани имати сигурно снадбијевање огревним дрветом. Такође, примјеном ове одлуке поспјешиће се коришћење дрвета из легалних извора и утицаће се на смањење бесправних сјеча.

Усвојен је и Извјештај о здравственом стању шума у 2020. години.

Влада је усвојила Информацију о потписивању Програма сарадње између Министарства вањских послова Црне Горе и Министарства вањских послова Републике Казахстан за период 2021–2023. и прихватила Програм сарадње. Будући да су односи Црне Горе Републике Казахстан традиционално пријатељски и отворени, Програмом се предвиђа интензивирање политичког дијалога, даљи развој билатералних односа путем заједничких активности у организовању службених посјета, политичких консултација, снажења билатералног правног оквира, укључујући област економије, здравствене заштите и узајамне правне помоћи. Програмом је, поред осталог, предвиђено унапређење сарадње у домену образовања, културе, умјетности, спорта и политике младих.

Усвојена је Информација о потреби интензивирања активности и мониторинга у области спрјечавања прања новца и финансирања тероризма. Информацијом је указано на кључне сегменте борбе против прања новца и финансирања тероризма, као и значај међународних обавеза Црне Горе у овој сфери, проблемима на овом путу, планираним законским рјешењима и стратешким документима, те носиоцима активности сходно важећим прописима. Уз наведено, обзиром на потребу за јачом, бољом и плодоноснијом координацијом у овој области, предложено је формирање међуресорне радне групе којој би примарни задатак било унапређење стања кроз различите модалитете – сарадње, координације, проактивног дјеловања у виду конкретних предлога и слично.

Тим поводом задужено је Министарство унутрашњих послова да у сарадњи с Министарством вањских послова, Министарством финансија и социјалног старања и Централном банком Црне Горе формира међуресорну радну групу ради интензивирања активности и мониторинга у области спрјечавања прања новца и финансирања тероризма. Радом међуресорне радне групе координираће Министарство унутрашњих послова.

Влада је усвојила Извјештај о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије за сузбијање недозвољеног посједовања, злоупотребе и трговине малокалибарским и лаким оружјем и муницијом, од 2019. до 2025. године, за 2020. годину, као и Извјештај о раду Сектора за финансијско обавјештајне послове Управе полиције у 2020. години.

Усвојена је Информација о извјештају о раду на приоритетном развојном пројекту „Научно - технолошки парк Црне Горе“ за 2020. годину, као и Извјештај о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно - технолошки парк Црне Горе“ у периоду 01.јануар 2020. године – 31.децембар 2020. године и Финансијски извјештај за 2020.годину.

Влада је усвојила Десети национални извјештај о примјени Измијењене Европске социјалне повеље за 2020. годину. Овогодишњи извјештај је припремљен у складу са прописаним начином извјештавања. С обзиром на то да је тематска група „Здравље, социјална сигурност и заштита“ од највећег значаја за обликовање мјера које треба примијенити током кризе изазване пандемијом Цовид 19, новину за овогодишњи циклус извјештавања представља обавеза достављања информација у вези са пандемијом, које су ван референтног периода.

Донијет је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Управе за кадрове.

Влада је усвојила Предлог за измјену Закључака Владе Црне Горе, број: 04-812/2, од 19. фебруара 2021. године, којим се стварају правно-административни услови за спровођење раније одлуке о продаји путничких моторних возила марке Мерцедес Маyбацх, у складу са позитивним правним прописима.

Усвојена је Информација за уплату средстава у износу од 3.000.000,00 еура компанији „ТоМонтенегро“ ДОО Подгорица. Тим поводом задужено је Министарство финансија и социјалног старања да уплати износ од 3.000.000,00 еура, чиме се основни и уплаћени капитал Друштва увећава и износи 23.000.000,00 еура. У дискусији је наглашено да ће Авио компанија одобрена средстава искористити за обезбеђивање неопходних услова за нормално функционисање друштва, све у циљу да у што краћем року почне са обављањем дјелатности.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ