Manja slova Veća slova RSSPitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

PREDSJEDNIK VLADE CRNE GORE

Predsjednik Vlade Crne Gore

POTPREDSJEDNICI VLADE CRNE GORE

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku

Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

Generalni sekretar Vlade Crne Gore

MINISTARSTVA I ORGANI UPRAVE U SASTAVU MINISTARSTAVA

Ministarstvo pravde

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo odbrane

Ministarstvo finansija

Ministarstvo vanjskih poslova

Ministarstvo javne uprave

Ministarstvo prosvjete

Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Ministarstvo ekonomije

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ministarstvo nauke

Ministarstvo kulture

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Ministarstvo sporta i mladih

MINISTAR BEZ PORTFELJA

Ministar bez portfelja

ORGANI UPRAVE

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Uprava policije

Direkcija za zaštitu tajnih podataka

Poreska uprava

Uprava carina

Uprava za igre na sreću

Uprava za nekretnine

Uprava za imovinu

Uprava za statistiku

Uprava za dijasporu

Uprava za kadrove

Uprava za inspekcijske poslove

Zavod za školstvo

Uprava za pomorske sigurnosti i upravljanje lukama (nastala integrisanjem Uprave pomorske sigurnosti i Lučke uprave)

Uprava za saobraćaj

Uprava za željeznice

Zavod za metrologiju

Uprava za ugljovodonike

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Uprava za šume

Uprava za vode

Uprava javnih radova

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju

Uprava za zaštitu kulturnih dobara

Državni arhiv

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Sektretarijat za zakonodavstvo

Agencija za investicije Crne Gore